Avainsana-arkisto: texaco

Moottoriöljyvalinnalla voit vaikuttaa dieselpartikkeli-suodattimen käyttöikään

Dieselpartikkelisuodattimet (DPF)

Dieselpartikkelisuodattimet ovat tulleet jäädäkseen raskaan kaluston moottoreihin. Niiden tehtävänä on neutralisoida pakokaasuja, keräten moottorin epäpuhtauksia mm. nokea, talteen. Noki (soot) muodostuu moottorin metalliosien kulumistuotteena sekä voiteluöljyn lisäaineistuksen hajoamisprosessin yhteydessä. Dieselpartikkelisuodattimet ovat yleistyneet ns. 5-luokan moottoreissa, jotka tulivat käyttöön 2007 alkaen.

Low Saps-moottoriöljyt

Dieselpartikkelisuodatimella varustettu moottori vaatii myös käyttöön nykyaikaisen ns. Low Saps-moottoriöljyn. Tällaiset moottoriöljyt tunnistaa esim. API-luokituksesta. Vaatimuksena on yleisesti API CJ-4 tai API CK-4 -luokan tuote. API CK-4 -luokkaisia öljyjä on viime aikoina lanseerattu myös Suomessa. Näiden molempien luokitusten tuhkapitoisuuden maksimiraja-arvoksi on määritelty 1% (API CJ-4/2006).

Tuhkapitoisuuden vaikutukset DPF:n käyttöikään

Edellä mainitsemallani 1%:lla on merkittävä rooli DPF:n huoltokustannuksiin sekä sen käyttöikään. Pakokaasun noesta irtoava tuhka täyttää DPF:n ennen pitkää ja vaihtoehtoina on, että moottorin pakokaasun lämpötila saadaan erittäin korkeaksi, jolloin tuhka poltetaan pois järjestelmästä. Toinen vaihtoehto on manuaalinen partikkelisuodattimen puhdistus, joka on aikaa vievä ja melko kallis operaatio. Teoriassa ”regenerointi” pitäisi toimia, mutta varsinkin maanrakennuskäytössä ja/tai lastinsiirrossa olevat koneet eivät aina saavuta riittäviä lämpötiloja puhdistuksen onnistumiseksi. Seurauksena on, että tuhka tukkeaa dieselpartikkelisuodatinta ja pakokaasuilmavirran läpimeno vaikeutuu. Seurauksena on tietenkin myös merkittävä polttoainetaloudellisuuden menetys.

Kuinka paljon voin säästää huolto- ja pa-kuluissa…

Maailma muuttuu ja niin muuttuu myös voiteluaineteknologia. Uuden teknologian lisäaineistus voi pienentää dieselmoottoriöljyn tuhkapitoisuuden jopa 0.4%:iin aikaisemmasta 1%:sta. Tämä 60% muutos tuhkan määrässä merkitsee tutkimusten mukaan jopa 2.5 kertaista partikkelisuodattimen käyttöikää ja polttoainetalouteen vaikutus on jopa 3% DPF:n eliniän aikana. Merkittäviä säästöjä tulee myös huolto- ja seisonta-aikarintamalla.

Odota tovi, niin kerron asiasta lisää…ja sen, mistä tällaisen tuotteen saat.

Gas engine

Modernilla biokaasumoottoriöljyllä jopa tuplasti pidemmät huoltovälit

Biokaasu vaatii voiteluaineelta paljon…

Biokaasu, jota muodostetaan mm. lietteestä, kaatopaikkajätteistä tai puuhakkeesta kaasuttamalla, on erinomainen lisä pyrkimyksiin vähentää ilmaston päästötasoja CO2:n osalta. Biokaasua käytetään pääasiassa teollisuuden tarpeisiin, mutta myös yhä enenevissä määrin ajoneuvo-käytössä. Tässä artikkelissa keskityn sähkönmuodostuksessa käytettävien CHP-laitosten, biokaasumoottoreiden vaatimuksiin voiteluöljyn osalta.

Biokaasu, tuotteena eroaa maakaasusta merkittävästi. Siinä missä maakaasu on puhdasta, biokaasusta löytyy epäpuhtauksia ja niiden kloorifluorihiilivetypitoisuus (CFC) ei ole välttämättä vakio. Lisäksi kaasun ”happamuusaste” vaihtelee valmistusprosessista riippuen. Tämä merkitsee että biokaasukäytössä olevan moottoriöljy joutuu kestämään rajua kuormitusta ja sen perusöljyltä sekä lisäaineistukselta vaaditaan suuria ponnistuksia.

Millainen moottoriöljy on oikea?

Kuten yllä kerroin ankarat olosuhteet vaativat öljyltä paljon. Öljyn tehtävänä on mm. estää korroosion muodostumista moottoreissa, jotka polttavat paljon kloorifluorihiilivetyjä (CFC) ja/tai rikkiä sisältäviä polttoaineita, jolloin muodostuu erittäin hapanta palamisjätettä. Hapankaasusovelluksissa taas syövyttävä kuluminen on merkkitävä huolenaihe.

Tärkeää on varmistaa että tuotteella on riittävän korkea TBN-luku (emäsvakio) ja että perusöljyn hapettumiskestävyys on luontaisesti korkealla tasolla. Matala-aromaattiset GII ja GIII-perusöljyt varmistavat tuotteelle hyvän hapettumiskestävyyden, koska ne ovat edelleen jatkojalostettuja tuotteita perinteisiin perusöljyihin nähden. Moderni, tuhkautumaton ja matala-rikkinen lisäaineitus varmistaa ettei öljyn viskositeetti tule merkittävästi muuttumaan huoltovälin aikana. Toki tunnetut OEM-moottorivalmistajat kuten Caterpillar-MWM, Tedom, Jehnbacher määrittelevät ”land fill”-käyttöön öljysuosituksia ja huoltovälejä, joita on tietenkin tärkeää noudattaa.

Suomessakin on tehty kenttätestejä, joissa modernilla GII-öljyllä (Texaco HDAX 6500 LFG SAE 40) lisättynä öljynkunnonseuranalla (GeoChek) ollaan päästy merkittäviin etuihin vaihtovälien suhteen. Kiteeläinen Biokymppi Oy ajoi Tedom-moottoreissaan perinteisellä, laadukkaalla öljytuotteella 900 tunnin vaihtovälillä. Siirryttyään Texaco HDAX 6500 LFG SAE 40 -öljyyn vaihtoväliksi saatiin 1750 tuntia.

”Heti 100 tunnin käytön jälkeen moottorin venttiilikoneisto oli selkeästi puhtaampi kuin aikaisemmin käytetyillä öljyillä, toteaa moottoreiden kunnossapidosta vastaava BioKympin laitosmies Juha Varis. Moottoreihin tehdään mm. venttiilien säätö ja muita huoltotoimenpiteitä 1000 tunnin kohdalla. ”Venttiilikoneisto oli yhtä puhdas kuin 100 tunnin käytön jälkeen, joten silmämääräisestikin öljy näytti samalta mitä Texaco Geochek analyysitkin kertoivat, kommentoi laitosmies JuhaVaris”.

Texaco HDAX 6500 LFG SAE 40

HDAX 6500 LFG ‑kaasumoottoriöljy on suorituskykyinen, matalatuhkainen voiteluaine, joka on formuloitu erityisesti kaatopaikka-, bio-, mädätys-, sekä hapankaasusovelluksiin. Se sisältää Group II ‑perusöljyjä sekä suorituskykyisen lisäaineistuksen, jonka ansiosta se tuottaa poikkeuksellisen korkean suojauksen ja pitkäkestoisen käyttöiän korrosiivisia hapankaasuja käytettäessä. Tuoteseloste:

Vieraile finnoleum.fi

Mitä API FA-4 tarkoittaa sinulle?

Kuinka API FA-4 -luokitus eroaa aikaisemmasta?

American Petroleum Institute julkisti 2016 lopulla, kaksi uutta raskaan kaluston moottoriöljyluokkaa: API CK-4 ja FA-4. API CK-4-öljyt on tarkoitettu korvaamaan aikaisemmin markkinoille tuodut API CJ-4 -luokan öljyt. Ne ovat taaksepäin yhteensopivia vanhempien moottorien ja niiden voiteluainevaatimusten kanssa, ja yleistyneet jo Suomessakin. Sitä vastoin API FA-4 -öljyt on suunniteltu erityisesti uudemmille moottoreille, jotka on suunniteltu noudattamaan uusimpia polttoainetehokkuutta ja kasvihuonekaasupäästöjä koskevia standardeja. API FA-4 -öljyjen käyttöönotto on ollut hitaampaa, ja uskon että on aiheellista selvittää, mitä niiden on tarkoitus saavuttaa ja mihin raskaan kaluston sektori suuntaa tulevaisuudessa.

API FA-4 -öljyt eroavat API CK-4 -öljyistä ”korkean lämpötilan / korkean leikkauksen” (HTHS) viskositeetin suhteen. API FA-4 -tuotteissa HTHS-viskositeetti on matalampi. Matalampi HTHS-viskositeetti on pääasiallinen tekijä polttoainetaloudellisessa suorituskyvyssä. API FA-4 -luokan tuotteissa on myös keskimääräistä parempi hapettumisstabililteetti, mikä takaa selvästi pidemmät öljynvaihtovälit perinteisiin öljyihin nähden, tuotteen kestävyydestä tinkimättä. SAE arvot API FA-4 -tuotteilla on yleisesti joko 5W-30 tai 10W-30. API FA-4 -tuotteet on siis suunniteltu uusille matalapäästömoottoreille, mutta OEM-valmistajat testaavat parastaikaa tuotteiden soveltuvuutta myöskin vanhempiin moottorikonstruktioihin, jotka eivät ole suunniteltu matalan HTHS:n ehdoilla.

Yhä useammat OEM-valmistajat ovat alkaneet käyttämään API FA-4-öljyjä maantieajo-neuvoihin. Esimerkiksi Daimler Trucks North America (DTNA) on valinnut ensitäyttö-öljyksi Chevron Delo® 400 ZFA SAE 10W-30, joka on API FA-4 -öljy. DTNA:n tuki API FA-4 -teknologialle on selkeä signaali teollisuuden suuntauksesta kohti polttoainetehokkaampia öljyjä. Myös Volvo on lanseeraamassa vuoden 2020 aikana (nykytiedon perusteella) uuden VDS-5 -luokituksen, joka nojaa myös API FA-4 -teknologiaan. Volvolta kerrotaan että uudella VDS-5 -luokan öljyllä saavutetaan 0.5% pa-säästö sekä 50% kasvu huoltoväleihin. VDS-5 koskee alustavasti uusia Euro 6 Step D ‑määräykset täyttäviä, Volvo D11- ja D13 -dieselmoottoreita ( FH-, FM- ja FMX-mallit).

Texaco Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30

Uskonkin, että OEM-valmistajat alkavat yhä enenevissä määrin hyödyntämään matalan HTHS-viskositeetin öljyjä, pyrkiessään parantamaan polttoainetaloutta ja pudottamaan kasvihuonekaasupäästöjä. Me Finnoleum Oy:ssä olemme valmistautuneet asiaan, tarjoamalla uuden sukupolven matalaviskositeettistä Texaco Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30 dieselmoottoriöljyä, joka täyttää API FA-4 -luokan vaatimukset sekä tarjoaa kestävyyttä sekä pa-säästöä moderneissa dieselmoottoreissa. Lue lisää

Mietteitä matalaviskositeettisistä raskaan kaluston dieselmoottoriöljyistä.

Markkinoille on viime vuosina ilmestynyt entistä ”ohuempia” Heavy Duty -moottoriöljyjä ja OEM -valmistajat ovat niitä entistä useammin suosittelemassa ja käyttämässä myös ensiasennusöljynä. Itse olen huomannut ohuiden öljyjen olevan henkinen ongelma raskaan kaluston ihmisille, jotka ovat tottuneet käyttämään pääasiassa SAE 15W-40 tai 10W-40 viskositeetin öljyjä. Uhkakuvana on riittämätön voiteluainekalvon paksuus ja siitä aiheutuva moottorin kuluminen.  Monesti samat henkilöt kylläkin käyttävät uusissa henkilöautoissaan SAE 5W-30 tai jopa 5W-20 öljyjä perinteisen SAE 5W-50 öljyn sijaan, laitevalmistajien vaatimuksesta, ilman mitään ongelmia.

Miksi matalaviskositeettisia raskaan kaluston dieselmoottoriöljyjä?

Monet OEM-valmistajat tukevat nykyisin SAE xW-30-luokituksen mukaisia öljyjä (5W-30 tai 10W-30), sillä valmistajat pyrkivät ajoneuvoissaan optimaaliseen polttoainetaloudellisuuteen. Lisäksi yhä useammat asiakkaat haluavat vähentää hiilijalanjälkeään ja säästää samalla rahaa.  Euro VI päästövaatimukset edellyttävät uusia edistysaskelia moottoreiden suunnittelussa, sekä jälkikäsittelyjärjestelmiä, joita tarvitaan vaatimusten täyttämiseksi.

Samanaikaisesti ajoneuvokalustojen käyttökustannuksia pyritään alentamaan moottorin kestävyydestä tinkimättä. Nämä vaatimukset merkitsevät entistä suurempia haasteita voiteluaineiden valmistajille, ja näihin tarpeisiin vastatakseen valmistajat ovat kehitelleet entistä ohuempia öljyjä, jotka tarjoavat korkeaa suorituskykyä ja pidennetyt öljynvaihtovälit, korkeasta termisestä stabiliteetista, kulumiskestävyydestä, nokeentumisen ehkäisyominaisuuksista sekä hapettumiskestävyydestä tinkimättä. Monissa kenttätesteissä matalaviskositeettisten öljyjen on todettu tarjoavan merkittävää polttoainetaloudellisuutta  paksumpiin öljyihin verrattuna ja tämähän merkitsee myös ympäristön säästöä…

Texaco Delo öljyillä polttoaineensäästöä

Matalaviskositeettiset raskaan kaluston dieselmoottoriöljyt ovat kuljetus- ja konekaluston omistajille nykypäivää. Riippumattomat kenttätestit osoittavat että SAE 5W-30 ja 10W-30 säästävät polttoainetta vaihtoväleistä tinkimättä. Tätä suuntausta tukee myös uudet voiteluaineluokitukset. Tulen jatkossa kertomaan lisää uusista tuulista voiteluaineteknologian kehityksestä raskaalle kalustolle.