Avainsana-arkisto: delo

Mitä API FA-4 tarkoittaa sinulle?

Kuinka API FA-4 -luokitus eroaa aikaisemmasta?

American Petroleum Institute julkisti 2016 lopulla, kaksi uutta raskaan kaluston moottoriöljyluokkaa: API CK-4 ja FA-4. API CK-4-öljyt on tarkoitettu korvaamaan aikaisemmin markkinoille tuodut API CJ-4 -luokan öljyt. Ne ovat taaksepäin yhteensopivia vanhempien moottorien ja niiden voiteluainevaatimusten kanssa, ja yleistyneet jo Suomessakin. Sitä vastoin API FA-4 -öljyt on suunniteltu erityisesti uudemmille moottoreille, jotka on suunniteltu noudattamaan uusimpia polttoainetehokkuutta ja kasvihuonekaasupäästöjä koskevia standardeja. API FA-4 -öljyjen käyttöönotto on ollut hitaampaa, ja uskon että on aiheellista selvittää, mitä niiden on tarkoitus saavuttaa ja mihin raskaan kaluston sektori suuntaa tulevaisuudessa.

API FA-4 -öljyt eroavat API CK-4 -öljyistä ”korkean lämpötilan / korkean leikkauksen” (HTHS) viskositeetin suhteen. API FA-4 -tuotteissa HTHS-viskositeetti on matalampi. Matalampi HTHS-viskositeetti on pääasiallinen tekijä polttoainetaloudellisessa suorituskyvyssä. API FA-4 -luokan tuotteissa on myös keskimääräistä parempi hapettumisstabililteetti, mikä takaa selvästi pidemmät öljynvaihtovälit perinteisiin öljyihin nähden, tuotteen kestävyydestä tinkimättä. SAE arvot API FA-4 -tuotteilla on yleisesti joko 5W-30 tai 10W-30. API FA-4 -tuotteet on siis suunniteltu uusille matalapäästömoottoreille, mutta OEM-valmistajat testaavat parastaikaa tuotteiden soveltuvuutta myöskin vanhempiin moottorikonstruktioihin, jotka eivät ole suunniteltu matalan HTHS:n ehdoilla.

Yhä useammat OEM-valmistajat ovat alkaneet käyttämään API FA-4-öljyjä maantieajo-neuvoihin. Esimerkiksi Daimler Trucks North America (DTNA) on valinnut ensitäyttö-öljyksi Chevron Delo® 400 ZFA SAE 10W-30, joka on API FA-4 -öljy. DTNA:n tuki API FA-4 -teknologialle on selkeä signaali teollisuuden suuntauksesta kohti polttoainetehokkaampia öljyjä. Myös Volvo on lanseeraamassa vuoden 2020 aikana (nykytiedon perusteella) uuden VDS-5 -luokituksen, joka nojaa myös API FA-4 -teknologiaan. Volvolta kerrotaan että uudella VDS-5 -luokan öljyllä saavutetaan 0.5% pa-säästö sekä 50% kasvu huoltoväleihin. VDS-5 koskee alustavasti uusia Euro 6 Step D ‑määräykset täyttäviä, Volvo D11- ja D13 -dieselmoottoreita ( FH-, FM- ja FMX-mallit).

Texaco Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30

Uskonkin, että OEM-valmistajat alkavat yhä enenevissä määrin hyödyntämään matalan HTHS-viskositeetin öljyjä, pyrkiessään parantamaan polttoainetaloutta ja pudottamaan kasvihuonekaasupäästöjä. Me Finnoleum Oy:ssä olemme valmistautuneet asiaan, tarjoamalla uuden sukupolven matalaviskositeettistä Texaco Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30 dieselmoottoriöljyä, joka täyttää API FA-4 -luokan vaatimukset sekä tarjoaa kestävyyttä sekä pa-säästöä moderneissa dieselmoottoreissa. Lue lisää

Mietteitä matalaviskositeettisistä raskaan kaluston dieselmoottoriöljyistä.

Markkinoille on viime vuosina ilmestynyt entistä ”ohuempia” Heavy Duty -moottoriöljyjä ja OEM -valmistajat ovat niitä entistä useammin suosittelemassa ja käyttämässä myös ensiasennusöljynä. Itse olen huomannut ohuiden öljyjen olevan henkinen ongelma raskaan kaluston ihmisille, jotka ovat tottuneet käyttämään pääasiassa SAE 15W-40 tai 10W-40 viskositeetin öljyjä. Uhkakuvana on riittämätön voiteluainekalvon paksuus ja siitä aiheutuva moottorin kuluminen.  Monesti samat henkilöt kylläkin käyttävät uusissa henkilöautoissaan SAE 5W-30 tai jopa 5W-20 öljyjä perinteisen SAE 5W-50 öljyn sijaan, laitevalmistajien vaatimuksesta, ilman mitään ongelmia.

Miksi matalaviskositeettisia raskaan kaluston dieselmoottoriöljyjä?

Monet OEM-valmistajat tukevat nykyisin SAE xW-30-luokituksen mukaisia öljyjä (5W-30 tai 10W-30), sillä valmistajat pyrkivät ajoneuvoissaan optimaaliseen polttoainetaloudellisuuteen. Lisäksi yhä useammat asiakkaat haluavat vähentää hiilijalanjälkeään ja säästää samalla rahaa.  Euro VI päästövaatimukset edellyttävät uusia edistysaskelia moottoreiden suunnittelussa, sekä jälkikäsittelyjärjestelmiä, joita tarvitaan vaatimusten täyttämiseksi.

Samanaikaisesti ajoneuvokalustojen käyttökustannuksia pyritään alentamaan moottorin kestävyydestä tinkimättä. Nämä vaatimukset merkitsevät entistä suurempia haasteita voiteluaineiden valmistajille, ja näihin tarpeisiin vastatakseen valmistajat ovat kehitelleet entistä ohuempia öljyjä, jotka tarjoavat korkeaa suorituskykyä ja pidennetyt öljynvaihtovälit, korkeasta termisestä stabiliteetista, kulumiskestävyydestä, nokeentumisen ehkäisyominaisuuksista sekä hapettumiskestävyydestä tinkimättä. Monissa kenttätesteissä matalaviskositeettisten öljyjen on todettu tarjoavan merkittävää polttoainetaloudellisuutta  paksumpiin öljyihin verrattuna ja tämähän merkitsee myös ympäristön säästöä…

Texaco Delo öljyillä polttoaineensäästöä

Matalaviskositeettiset raskaan kaluston dieselmoottoriöljyt ovat kuljetus- ja konekaluston omistajille nykypäivää. Riippumattomat kenttätestit osoittavat että SAE 5W-30 ja 10W-30 säästävät polttoainetta vaihtoväleistä tinkimättä. Tätä suuntausta tukee myös uudet voiteluaineluokitukset. Tulen jatkossa kertomaan lisää uusista tuulista voiteluaineteknologian kehityksestä raskaalle kalustolle.